Get Mystery Box with random crypto!

जर लोकसभेचे सभापती आणि उपसभापती दोघेही उपस्थित नसतील, तर संसदे | Questions Paper

जर लोकसभेचे सभापती आणि उपसभापती दोघेही उपस्थित नसतील, तर संसदेच्या संयुक्त बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी कोण असतात?