MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा की तरफ से संदेश 🔰 Current Affairs Marathi 🔰

Picture 1 from 🔰 Current Affairs Marathi 🔰 2021-11-17 14:53:00
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब मुख्य परीक्षा 2019-पोलीस उपनिरीक्षक करीताच्या कोल्हापूर केंद्रावरील शारीरिक चाचणी व मुलाखती पुढे ढकलण्यात येत आहेत. शारीरिक चाचणी व मुलाखतींचा सुधारित कार्यक्रम स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येत आहे.

MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा @MPSCAlerts
4.6K views