MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा की तरफ से संदेश 🔰 Current Affairs Marathi 🔰

#MPSCAlerts

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 ची अंतिम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा @MPSCAlerts
1.9K views